خدمات اتوماتیک اینستاگرام

  • خدمات اتوماتیک مربوط به اینستاگرام نظیر : اتو لایک ، اتو ویو ، اتو ایمپرشن و ..
  • مناسب برای افرادی که فرصت کافی برای رسیدن به صفحه اینستاگرامی خود را ندارند !
  • دارای قابلیت انتخاب تعداد پست های آینده .
  • یک انتخاب هوشمندانه و درست !

سرویس لایک زمانبندی شده اینستاگرام

  • لایک اتوماتیک یا همان اتولایک ، سرویس اختصاصی از آنلی مارکت !

  • با خرید بسته های اتولایک ، به محض قرار دادن هر پست جدید در پیج اینستاگرامتان ، لایک ها به صورت اتوماتیک به آن پست اعمال می شوند و نیاز نیست برای هر بار که پست جدید قرار میدهید لایک تهیه کنید !

  • در فرم سفارش اتولایک می توانید انتخاب کنید برای “چند عدد” پست که در آینده قرار می دهید لایک اعمال شود

اتولایک برای پست های جدید !

برای پست های جدیدی که اپلود میکنید به صورت خودکار لایک لحاظ می شود !

تعداد پست جدیدی که میخواهید برای آنها لایک لحاظ شود را شما انتخاب میکنید !

 

اتولایک برای پست های قدیمی !

برای پست های قبلیتان که اپلود کرده اید به صورت دسته جمعی لایک لحاظ می شود !

تعداد پست های قبلی که میخواهید برای آنها لایک لحاظ شود را شما انتخاب میکنید !

سرویس بازدید اتوماتیک و خودکار اینستاگرام

  • بازدید اتوماتیک یا همان اتو ویو ، سرویس اختصاصی از آنلی مارکت !

  • با خرید بسته های اتو ویو ، به محض قرار دادن هر پست جدید در پیج اینستاگرامتان ، بازدید ها به صورت اتوماتیک به آن پست اعمال می شوند و نیاز نیست برای هر بار که پست جدید قرار میدهید ویو تهیه کنید !

  • در فرم سفارش اتو ویو می توانید انتخاب کنید برای “چند عدد” پست که در آینده قرار می دهید بازدید اعمال شود .

اتو ویو برای پست های جدید !

برای ویدیو های جدیدی که اپلود میکنید به صورت خودکار بازدید لحاظ می شود !

تعداد پست ویدیویی جدیدی که میخواهید برای آنها ویو لحاظ شود را شما انتخاب میکنید !

 

اتو ویو برای پست های قدیمی !

برای ویدیو های قبلیتان که اپلود کرده اید به صورت دسته جمعی بازدید لحاظ می شود !

تعداد پست های ویدیویی قبلی که میخواهید برای آنها ویو لحاظ شود را شما انتخاب میکنید !

سرویس اتو ایمپرشن اینستاگرام

⚙️ دریافت ایمپرشن برای چند پست آخری که “قبلا” آپلود کرده اید !
🔍 یک ترفند عالی برای آنکه پست های قدیمی را وارد اکسپلور اینستاگرام کنید !
💯 ایمپرشن های باکیفیت ، واقعی با تاثیرگذاری بالا !